05 février 2018: Point de presse CUA

administrateur 5 febroary 2018 Commentaires fermés
05 février 2018: Point de presse CUA

Nanao antso avo tetsy amin’ny Lapan’ny Tanana Analakely  ny tomponandraikitra eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra nahitana ny Mpanatanteraka , ny Mpanolontsainan’ny Tanana  notronon’ny  Parlemantera voafidy teto Antananarivo renivohitra fa tsy rariny sy tsy azo ekena intsony ny endrika antsojay ataon’ny fanjakana foibe amin’ny Tananan’Antananarivo . Iarahan’ny be sy ny maro mahita ohatra ny famefena etsy sy eroa ataon’ny fanjakana amin’ny tany izay misoratra amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra , eo koa ny fandravana fotodrafitr’asa . Nambaran’ny Lefitra faharoan’ny Ben’ny Tanana Julien Andriamorasata fa fanitsakitsahana ny lalàna velona no ataon’ny fanjakana foibe satria raha misy ny zavatra heverina fa hotontosaina eto amin’ny amin’ny Tananan’Antananarivo dia tsy maintsy mandalo amin’ny fanapahankevitry ny Tanàna . Ankoatra izay dia modian’ny fanjakana tsy fantatra fa manana ny Sata mifehy azy manokana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra araka ny lalana andininy faha 28  . Eny anivon’ny Fokontany ohatra dia esorin’ny fanjakna ny sary famantarana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra , ny Fokontany rahateo dia manampy ny Tananan’Antananarivo  araka ny lalana 214 – 899  , tsy tokony hadinoina koa ny fisian’ny lalàna  2015 – 011 tamin’ny 1 Avrily 2015 . Izany rehetra izany no midika hoy ihany ny fanazavany fa tsy misy mpiahy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra . Fa ankoatra izay dia nohesorina tamin’ny CUA koa fidiram-bola izay mitentina 2 Miliara mahery . Ny Solontenan’ny Mpanolontsainan’ny Tanana no nilaza fa tsy fitiavana ny Filoha Ravalomanana no dikan’izao fihetsiky ny fanjakana izao izay azo adika avy hatrany fa ambadika politika . Fantatra koa fa tratran’ny antsojay tahaka ny Tananan’Antananarivo Renivohitra koa ireo Kaominina tsy manana Ben’ny Tanana miaraka amin’ny fitondrana

CUA