Mpanolontsainan’ ny tanàna

auteur 31 octobra 2017 Commentaires fermés
Mpanolontsainan’ ny tanàna

Niatrika fivoriana tsy ara-potoana ny Mpanolontsainan’ny Tananan’Antananarivo Renivohitra nanomboka  ny Alatsinainy 30 Oktobra 2017 tao  amin’ny Lapan’ny Tanana Analakely ary naharitra 2 andro. Tao anatin’izany dia nisy lahadinika 7  naroso ho fampahafatarana  sy fanazavana mikasika ny fiaraha-miasa amin’ny Sampan’asa Frantsay momba ny Fampandrosoana na ny AFD, tamin’ny alalan’Andriamatoa Bertrand. Nambarany fa ny Ministeran’ny Vola sy ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny Frantsay no miahy ny  AFD  . Miasa amin’ny Firenena 75 ity Sampan’asa Frantsay ity ka an’isan’izany I Madagasikara . Ho an’ny firenena Malagasy manokana dia 45 ankehitriny ny tetik’asa efa eo an-dalam-panatanterahana ka anisan’ny mahazo tombotsoa lehibe koa ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny kaominina 36 hafa indrindra amin’ny resaka fampandrosoana an’Antanan-dehibe .Nanambara koa ny solon-tenan’ny AFD fa  hiditra amin’ny andiany faha 3 atsy ho atsy ny “Tetik’asa Lalan-kely . Tsy maintsy misy ny fanadihadiana ahafahana misafidy ireo Fokontany hanaovana ny “Tetik’asa Lalan-kely”. Raha ho an’Antananarivo manokana dia anisan’ny tsy maintsy jerena manokana izay faritra tena be olona  . Fa ankoatra izay dia fotodrafitr’asa lehibe vatsian’ny AFD vola koa ny lalana mampitohy  ny Marais Masay sy ny By Pass ,  mirefy 8 Kilometatra, izay hotanterahana amin’ny faran’ity taona ity .Tsy maintsy hisy koa ny fandraisana an-tanana ireo tokantrano miisa 1000 izay tsy maintsy hoesorina eo amin’ny faritra  lalovan’ny lalana amboarina .  Hitondra fanampiana   ny AFD eo amin’ny tontolon’ny fanadiovana, ka voakasik’izany ny lakandrano sy ny fivarinan’ny rano maloto . Tsy ataon’ity Sampan’asa Frantsay momba ny Fampandrosoana ity ambanin-javatra ny fanampiana ny Kaominina amin’ny lafiny fahaiza-manao na ilay antsoina hoe  “ Renforcement de Capacité “ mba hiteraka vokatsoa sy  hiakaran’ny tahan’ny fidiran-ketra.

CUA

Naroso teo anatrehan’ny fivorian’ny mpanolontsaina ny mahakasika ny “PIT University” amin’ny fanaovana “Informatisation en Réseau”, fiaraha-miasa amin’ny CUA.Nodinihana ny fanomezana alalana  ny fampiasana ny “cimentiérè” etsy Anjanahary, ny fangatahan’ny orin’asa TOM  hanagana “Pylone” eo amin’ny tanin’ny CUA Ankarihary ,distrika Ankazobe;,ny fangatahana ny fanavozana ny  “Plan d’Urbanisme Directeur”  , ary ny  fanatsrana ny tsenan’i Petite vitesse.