mairie-antananarivo – Lions club – CUA

Lions club – CUA

administrateur 12 febroary 2018 Commentaires fermés
Lions club  –  CUA

Tonga nitsidika tamin’ny fomba fanajana ny Ben’ny Tananan’Antananarivo Renivohitra  Lalao Ravalomanana tetsy amin’ny Lapan’ny Tanana Analakely ny Alatsinainy 12 Febroary 2018 ny Filoha Lefitry ny Lions Internationale Ramatoa Gudrun Yngvadottir teratany avy any Islande izay notronon’ireo tomponandraikitra isantsokajiny avy amin’ny Lions Club eto antoerana sy ny faritra misy an’i Madagasikara . Izao fihaonana izao dia manamafy sy hampivelarana misimisy kokoa ny fiarahamiombonantoka eo amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny Lions Club . Ankoatra izay  dia nisy ny  fanolorana  takelaka marimpamatarana ho an’ny Ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana nataon’ny   vahiny ho fanamarihana ny asa miteraka fampandrosoana . Nambaran-dramatoa Gugrun Yngvadottir fa afaka fotoana tsy ho ela dia izy no ho lasa Filohan’ny Lions Club Internationale ka tsy hikely soroka izy amin’ny fijerena ny fiarahamiasa sy fanampiana raha ny Kaominina Antananarivo Renivohitra no resahana amin’ny alalan’ny fiarahamiombon’antoka amin’ireo sehatra misahana fampandrosoana eto Madagasikara  sy ny orinasa goavana izay efa manana ny toerany eo amin’nyfandraharahana sy ny fampiasam-bola . Amin’ny maha vehivavy mpitarika azy koa dia hojereny manokana ny fikarakarana sy fampandrosoana ny tontolon’ny vehivavy .

CUA