Fanomezana amin’ny fomba ofisialy ny amboara sy ny loka an’ny Ben’ny tanana

auteur 23 octobra 2017 Commentaires fermés
Fanomezana amin’ny fomba ofisialy ny amboara sy ny loka an’ny Ben’ny tanana

Lanonana tsotra nefa nanana ny lanjany no notontosaina tetsy amin’ny Lapan’ny Tanana Analakely  ny Alatsinany 23 Oktobra 2017 izay nanolorana tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny Ben’ny Tananan’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana ny amboara manamarika ny nahazahoan’ny Tananan’Antananarivo ny laharana voalohany tamin’ny Fifaninanan’ny Tanan-dehibe manana Politika momba ny sakafo antanan-dehibe na ny Milan Pact Award teo anivon’ny antsoina hoe : Environnement Difficile ;Tetik’asa 3 no naroson’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra izay nahazahoana naoty ambony avokoa ; Tamin’ny herinandro teo no natolotra tany amin’ny tananan’i Valence Espagne ny amboara ka ny Mpanolontsaina manokan’ny Ben’ny Tanana Olivier Randrianarisoa no nandray izany tany antoerana ; Ankoatra ny amboara dia nahazo vola 15 000 Euros koa ny Tananan’Antananarivo . Nambaran’ny Ben’ny Tananan’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana fa rehefa misy ny fiarahamiasa sy ny fiarahamientana ary ny fifanampiana dia mahazo vokatra tsara . Matoa azon’Antananarivo ny voalohany dia tsiahivina fa efa nandray ny Colloque International momba ny fambolena antanan-dehibe na ny Agriculture Urbaine ny Tananan’Iarivo ny Martsa 2017, nisy avy eo ny fanaovana sonia ny Pacte de Politique Alimentaire Urbaine de Milan ny Aprily 2017, napetraka ho zava-dehibe rahateo ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo izay hita taratra eny anivon’ny EPP eto an-drenivohitra ary tsy natao ambanin-javatra koa ny fiarahamiasa amin’ny Boriboritany sy ny Fokontany .Fantatra fa efa manao ny fambolena antanan-dehibe  ny 90% n’ny Tanan-dehibe aty Afrika saingy efa lasa aloha kosa Antananarivo amin’io sehatra io .

CUA