CUA – Unicef

auteur 20 octobra 2017 Commentaires fermés
CUA – Unicef

Fizarana kit scolaire

Ramatoa Ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra Lalao RAVALOMANANA dia manana vina ny hanatsara sy hampivoatra ny asa sosialy ny mponina izay eo ambany fiadidiany, anisan’izany ny fampidirana ny ankizy hianatra satria dia izy ireo no ho avin’ny firenena. Ny Alakamisy 19 Oktobra 2017 dia nomarihana tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny DAS Direction de l’Action Sociale (BMH Isotry) izany fampidirana ny ankizy hianatra izany. Ankizy 120 avy amin’ireo fianakaviana tena marefo sy mpirenireny an-dalambe teny amin’ny fokontany : Anatihazo, Ambodin’Isotry, Anosibe, Andavamamba, Manarintsoa, no notoloran’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny UNICEF kitapo sy fitaovam-pianarana ; ankoatra izay dia naloan’izy ireo ihany koa ny saram-pianarana’ireto ankizy ireto.

Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra dia hisy ireo mpisehatra ara-tsosialy izay miisa 20 hanara-maso ny fianaran’ireto ankizy ireto mba hahafahan’izy ireo mamita ny taom-pianarany antsakany sy andavany. Ny Ray aman-dRenin’ireto ankizy ireto ihany koa dia mbola hampanaovana fiofanana manokana mba hahafahan’izy ireo mampivoatra ny fari-piainany.

CUA