CUA- Frantsa: nosokafana tao amin’ny Ambasadin’I Frantsa ny PRX

administrateur 6 martsa 2018 Commentaires fermés
CUA- Frantsa: nosokafana tao amin’ny Ambasadin’I Frantsa ny PRX

Birao 2 sy efitra fivoriana iray etsy amin’ny Masoivohon’I Frantsa Ambatomena misy ny antsoina hoe Paris Région Expertise na PRX: no nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny alatsinainy 05 Martsa 2018. Ao amin’izany toerana izany no misy ny atao hoe: Paris Région Expertise eto Madagasikara. Tonga niatrika izany fotoana miavaka izany ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana, ny Masoivohin’I Frantsa miasa sy monina eto Madagasikara Veronique Vouland, ny Filoha Lefitra voalohan’ny Region Ile-de-France Jérôme Chartier izay tonga manokana eto Madagasikara ary Ramatoa Tamara, misolotena ny Region-Ile-de France eto Madagasikara, ary tompon’andraikitr’ity PRX ity eto amintsika. Hitondra ainga vao eo amin’ny fiarahamiasa sy ny fampandrosoana ny tanàna ny fisian’ity toerana ity indrindra ny fampandrosoam-paritra misandrahaka amin’ny sehatra maro. Ny Ben’ny Tanànan’Iarivo manokana dia nanamafy fa efa ho 28 taona izao no nisian’ny fifamatorana teo amin’ny Region–Ile-de France sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.

CUA

Maro ny asa efa vita toy ny teo amin’ny Sosialy sy Kolontsaina, teo koa ny fanatsarana ny tontolo andrenivohitra, mbola misy koa hoy izy ny tetik’asa ho avy toy ny fampidirana ny faritra eny Andohalo sy ny manodidina ho isan’ny vakoka iraisam-pirenena eo anivon’ny Unesco, ny fananganana ny sampan-draharaha momba ny tanàn-dehibe, hisahana an’Antananarivo sy ny manodidina, na ilay atao hoe: Agence d’Urbanisme du Grand Tana, miampy ny fanohanana ireo fikambanana tsymiankina amin’ny fanjakana, izay misahana ny fanatsarana ny fiainan’ireo olona sahirana eto Iarivo. Ny Masoivohon’iFrantsa Ramatoa Véronique Voulandkosa no nanamarika fa midika ho zava-dehibe ny fisian’ny birao toy izao ao anatin’ny Masoivoho ary ny Kaominina Antananarivo Renivohitra hoy izy dia hanana tombontsoa amin’izany. Nohamafisin’ny Filoha Lefitra voalohan’ny Region–Ile-de France Jérôme Chartier izany ka nandritra ity lanonana tsotra nefa nananany lanjany ity no nilazany fa manamora sady tombony lehibe ho an’Antananarivo ny maha Filohan’ny Fikambanan’ny Ben’ny Tanàna an-dRamatoa Lalao Ravalomanana Ben’ny Tanànan’Antananarivo.