Boriboritany fahadimy

administrateur 1 febroary 2018 Commentaires fermés
Boriboritany fahadimy

Fanadiovana faobe

Notatnerahina ny 01  febroary 2018 ny fanohizana ny hetsika fanadivoana faobe nataon’ny Boriboritany fahadimy.

Niaranisalahy tamin’izany ireo mpiasa rehetra eo anivon’ny boriboritany notarihin’ ny lehibeny Ato Rakoto Emmanuel Richard sy ireo mpiara-miasa aminy.
Niainga teo amin’ny Rond-point Ankorondrano  mamakivaky ny Marais Masay ny asa, nodiovina sy notapahina avokoa ireo bozaka sy lobolobo manamorona ny arabe ary noraofina ireo fasika.

Na dia efa asa fanao mahazatra azan y fanadiovana ny tanàna dia ezahina  hatrany ny hitazona izany indrindra amin’izao fotoam-pahavaratra izao.Ny fiadidina ny tanana’Antananarivo ihany koa dia tsy mitsahatra ny manentana ny mponina mba samy hanadio sy hitandro ny fahadiovana eo amin’ny manodidina azy avy.